دوربین باکس

دوربین باکس 2017-08-10T17:53:32+00:00

برای بازدارندگی در هر محیط

دوربین باکس KEDACOM یک پیام بازدارندگی برای مجرمان بالقوه ارسال می‌کند: دوباره فکر کنید. ما تماشا می‌کنیم. این به این دلیل است که جهت دوربین باکس قابل مشاهده است و زاویۀ دید ثابتی دارد و به شما اجازه می‌دهد بر منطقه‌ای تعریف شده‌ نظارت کرده و تصاویر آن را ضبط نمائید. این دوربین از نوع CS-mount با لنز قبل تعویض است.

دوربین باکس مدل ipc113-an

IPC113-AN

دوربین باکس 1.3 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین باکس مدل ipc113-dn

IPC113-DN

دوربین باکس 1.3 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Audio، Alarm، 60fps

مشخصات
دوربین باکس مدل ipc123-hn

IPC123-HN

دوربین باکس 2 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین باکس مدل ipc123-dn

IPC123-DN

دوربین باکس 2 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Audio، Alarm، 60fps

مشخصات
دوربین باکس مدل ipc143-hn

IPC143-HN

دوربین باکس 4 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین باکس مدل ipc185-an

IPC185-AN

دوربین باکس 8 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین باکس مدل ipc123-fn

IPC123-FN

دوربین باکس 2 مگاپیکسل، لنز قابل تعویض، Starlight، Audio، Alarm، 60fps

مشخصات