دوربین بولت

دوربین بولت 2017-08-10T17:43:25+00:00

برای نظارت بر تمامی مقاصد در کلیۀ ساعات

دوربین بولت KEDACOM با طراحی کوچک و زیبا و با داشتن امکانات کامل برای نصب در هر محیطی عالی است. قابلیت دید در شب و کیفیت تصویر با وضوح بالا به این معنی است که دوربین بولت کارآیی بسیار خوبی را برای محافظت از محل شما در تمامی ساعات روز دارد.

دوربین بولت kedacom مدل ipc2253-hnb-pir30

IPC2253-HNB-PIR30

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2453-hnb-pir30

IPC2453-HNB-PIR30

دوربین بولت 4 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-hn-pir

IPC2252-HN-PIR

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-fn/fnb-pir

IPC2252-FN/FNB-PIR

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Starlight

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-hn-sir

IPC2252-HN-SIR

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-fn/fnb-sir

IPC2252-FN/FNB-SIR

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Starlight، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2452-hn/hnb-pir

IPC2452-HN/HNB-PIR

دوربین بولت 4 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2452-hn/hnb-sir

IPC2452-HN/HNB-SIR

دوربین بولت 4 مگاپیکسل، لنز ثابت، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-hn-pir50-z2812

IPC2252-HN-PIR50-Z2812

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-hnb-pir50-z2812

IPC2252-HNB-PIR50-Z2812

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Starlight

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-hn-sir50-z2812

IPC2252-HN-SIR50-Z2812

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2252-hnb-sir50-z2812

IPC2252-HNB-SIR50-Z2812

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Starlight، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2452-hn/hnb-pir50-z2812

IPC2452-HN/HNB-PIR50-Z2812

دوربین بولت 4 مگاپیکسل، لنز موتوردار

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2452-hn/hnb-sir50-z2812

IPC2452-HN/HNB-SIR50-Z2812

دوربین بولت 4 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین بولت kedacom مدل ipc2251-hn/hnb-sir80

IPC2251-HN/HNB

دوربین بولت 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Starlight، Audio، Alarm

مشخصات