دوربین دام

دوربین دام 2017-08-10T15:09:52+00:00

برای نظارت بی نظیر در هر محیط

دوربین دام KEDACOM، دوربینی جمع و جور با پوشش گنبدی است. پوشش گنبدی آن‌، دوربین را در برابر تغییر مسیر، انحراف و تخریب محافظت می‌کند. ما طیف وسیعی از دوربین های دام را جهت استفاده در محیط‌ داخلی و فضای باز، پوشش هر نوع محیط و روز و شب ارائه می‌دهیم.

دوربین دام مدل ipc2240-hn-p/pir30

IPC2240-HN-P/PIR30

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2240-hn-s/sir30

IPC2240-HN-S/SIR30

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2440-hn-p/pir30

IPC2440-HN-P/PIR30

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2440-hn-s/sir30

IPC2440-HN-S/SIR30

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز ثابت، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2211-hn-pir

IPC2211-HN-PIR

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2211-hn-sir

IPC2211-HN-SIR

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2411-hn-pir

IPC2411-HN-PIR

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز ثابت

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2411-hn-sir

IPC2411-HN-SIR

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز ثابت، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2233-fn-s

IPC2233-FN-S

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Starlight، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2233-fn-pir40

IPC2233-FN-PIR40

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Starlight

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2233-fn-sir40

IPC2233-FN-SIR40

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Starlight، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2433-hn-pir40

IPC2433-HN-PIR40

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز موتوردار

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2433-hn-sir40

IPC2433-HN-SIR40

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2131-an-l/ir

IPC2131-AN-L/IR

دوربین دام 1.3 مگاپیکسل، لنز ثابت و موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2231-hn-s/sir40

IPC2231-HN-S/SIR40

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت و موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2431-hn-s/sir40

IPC2431-HN-S/SIR40

دوربین دام 4 مگاپیکسل، لنز ثابت و موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2231-dn-l/ir

IPC2231-DN-L/IR

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت و موتوردار، Audio، Alarm

مشخصات
دوربین دام مدل ipc2231-en-l

IPC2231-EN-L

دوربین دام 2 مگاپیکسل، لنز ثابت، Starlight، Audio، Alarm

مشخصات