دوربین PTZ

دوربین PTZ 2017-08-10T18:27:01+00:00

قابلیت چرخش و زوم برای پوشش مناطق وسیع

حرکت و کنترل زنده

دوربین PTZ برای پوشش گسترده از مناطق وسیع و ارائۀ تصویر با جزئیات عالی توسط یک دوربین، از قابلیت چرخش و زوم استفاده می‌کند. کیفیت تصویر عالی و توانایی بزرگنمایی امکان بررسی رویدادهای امنیتی را فراهم می‌کند. نتیجه حداکثر حفاظت و حداقل هزینه است. این دوربین با انواع ویژگی‌های هوشمند مجهز شده است و می‌تواند بین موقعیت‌های از پیش تعیین شده حرکت کرده و در هنگام شناسایی هدف بر روی آن زوم کند. همچنین این دوربین می‌تواند به آسانی با دوربین های مداربسته دیگر یکپارچه شود.

دوربین PTZ مدل IPC411-E020

IPC411-E020

دوربین PTZ با کیفیت 1.3 مگاپیکسل، Audio، Alarm، بزرگنمایی 16x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC421-E230-N0

IPC421-E230-N0

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 30x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC421-F120

IPC421-F120

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 20x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC421-F233-N1

IPC421-F233-N1

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 33x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC427-D120-N

IPC427-D120-N

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 20x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC415-E120-N

IPC415-E120-N

دوربین PTZ با کیفیت 1.3 مگاپیکسل، Audio، Alarm، بزرگنمایی 16x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC425-F120-N

IPC425-F120-N

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 20x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC425-F223-N

IPC425-F223-N

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 23x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC425-F233-N

IPC425-F233-N

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 33x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC425-F233-NL

IPC425-F233-NL

دوربین PTZ با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 33x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC445-H120-N

IPC445-H120-N

دوربین PTZ با کیفیت 4 مگاپیکسل، Audio، Alarm، بزرگنمایی 20x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC521-F233-NL

IPC521-F233-NL

دوربین PTZ لیزری با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 33x

مشخصات
دوربین PTZ مدل IPC525

IPC525

دوربین PTZ لیزری با کیفیت 2 مگاپیکسل، Starlight، Audio، Alarm، بزرگنمایی 60x

مشخصات